Verneverdige boliger

Varmepumpe til verneverdige boliger

Er det mulig å installere varmepumper i verneverdige boliger? Hva bør du tenke på, og hvor mye kan du regne med å spare?

Bor du i en verneverdig bolig vet du utmerket godt at det er flere hensyn du må ta når det gjelder oppussing av huset. Hensyn eiere av nyligere boliger ikke trenger bry seg om. Likevel bør det jo være mulig å kunne spare mer på oppvarmingskostnadene. Les mer om varmepumpe til verneverdige boliger.

Verneverdige boliger

Det aller første du selvsagt må tenke er «tillatelser». Det å montere en varmepumpe på en vegg innebærer et visst inngrep, så her gjelder det å være føre var. Bor du i en verneverdig bolig er det derfor helt essensielt at du setter i gang en diskusjon med de rette myndigheter der du bor. Om dette er kommunen, en stiftelse, riksantikvaren, eller liknende må du uansett starte en dialog. Med en tillatelse i hånden (og sørg alltid for å vente med installasjonen til du har alt skriftlig) har du ditt på det tørre. Da kan du også sette i gang med installasjonen.

Når disse advarslene er gitt så bør du likevel tenke på at det nettopp i verneverdige boliger er store behov for mer effektivitet i oppvarming, samt pengemessige besparelser.

Velg riktig pumpe

Men velg riktig pumpe. Dersom boligen er svært gammel, er kanskje ikke isoleringen like god som den har vært tidligere. Dette betyr at det kan være betydelig varmetap. Men hva gjør du med dette? Skal du gå inn med en større sum penger for å isolere helt på nytt? Vel, det er kanskje den beste løsningen, selv om den også krever relativt store investeringer. Topp-løsningen når det gjelder det å tenke helhetlig omkring alternativ oppvarming av boliger handler nemlig om såkalt vannbåren varme.

Dette er et oppvarmingssystem for boliger der du legger vannrør under gulv, og kopler til en spesiell varmepumpe som varmer opp vann. Vannet som skal gjennom rørene går gjennom denne varmepumpen, og gir deg rimelig, vannbåren varme. Denne monner godt selv i hus med dårligere isolering.

Du kan også bygge videre på et slikt system, for eksempel ved å varme opp vannet som distribueres i varmtvannskraner på bad og kjøkken. Dersom du tenker helhetlig om varmepumpeteknikk kan du nå en besparelse på vanvittige 80% av din nåværende oppvarmingsregning.

Verneverdige boliger varmepumpe

Hvordan vet jeg om boligen min er verneverdig?

Noen vil kanskje være i tvil om de faktisk bor i en verneverdig bolig eller ikke. Men det er ikke så vanskelig å sjekke dette. Ta kontakt med kommunens bygningsetat, eller en kulturminneansvarlig. Dersom disse resurspersonene ikke vet om boligen din er verneverdig vet de i hvert fall hvem som kan fortelle deg det. Og om du bor i de største byene vil mye av denne informasjonen ligge ute på Internett. I Oslo, for eksempel, kan du sjekke nettsiden kulturminnesok.no. Dette er en tjeneste som er utarbeidet av riksantikvaren og byantikvaren, og må sies å være ganske komplett. Vanligvis jobber en med tre forskjellige typer koder: Fredet, vernet og listeført. Førstnevnte er selvsagt mest beskyttet, men selv med denne statusen er det slett ikke umulig å installere varmepumpesystem i boligen din.

Komme i gang

Stikkordet er å ikke være unødvendig bekymret for om installasjon av varmepumpe vil være mulig. Det finnes utrolig mange måter å installere denne typen apparater på. Derfor skal det mye til at du ikke får søknaden din gjennom.

Dersom du vil ha tre uavhengige, gratis og uforpliktende anbud på varmepumpeinstallasjon er det bare å fylle ut dette skjemaet, så tar vi kontakt.

Finn beste og billigste varmepumpe til ditt bruk

Tjenesten er gratis og helt uforpliktende!
Leveres av Varmepumper.com

    Utenlandsk telefonnummerDitt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling