Væske til vann varmepumpe

Væske-til-vann varmepumpe

Vurderer du en væske-til-vann varmepumpe?

En væske-til-vann varmepumpe henter energi fra jord, fjell, grunnvann eller sjøvann.

Finn beste og billigste varmepumpe til ditt bruk

Tjenesten er gratis og helt uforpliktende!
Leveres av Varmepumper.com

    Utenlandsk telefonnummerDitt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling

Den vanligste formen for varmepumper er luft-til-luft varmepumper som rett og slett varmer opp luften i boligen din. Men det finnes flere andre typer, som for eksempel væske-til-vann varmepumpe. Disse varmepumpene har en mye bedre effektivitet, og klarer å gi deg om lag tre til fire kW varmeenergi for hver kW strøm du tilfører.

Men du varmer altså ikke opp inneluften, men vann. Og du tar energien fra bakken, ikke fra luften! La oss ta dette skritt for skritt.

Slik er væske-til-vann varmepumpe

Væske-til-vann varmepumpe er en type pumpe som krever en noe større investering i infrastruktur. Grunnen til det, er at du med denne typen pumpe varmer opp vann og ikke inneluften. Dermed må du også tilpasse rørsystemene eller legge dem på nytt, så dette passer kanskje best for deg som planlegger en helt ny bolig. Men besparelsene er da potensielt også fantastiske.

Legg merke til at denne typen oppvarming også gjerne kalles vannbåren varme. Dette kjenner de fleste av oss som radiatorovner, som for eksempel var vanlig i gamle bygårder og blokker. Væske-til-vann varmepumpe er som en moderne radiator. Du kan føre varmt vann, oppvarmet av varmepumpen, gjennom rør under gulvet, og på denne måten få vannbåren, varmepumpestyrt gulvvarme akkurat på de gulvene du vil.

Varmt vann til kraner

En annen funksjon er å varme opp det vannet du bruker i kraner på kjøkken og bad gjennom varmepumpen, for deretter å kjøre vannet i et nytt rørsystem som betjener de kranene du vil. Dette gir en meget god effektivitet på om lag 2,5 kW for hvert kW med strøm du tilfører pumpen. Avhengig av din egen strømpris kan du spare mye på å kutte ut den vanlige varmtvannsberederen.

Dette er en meget god måte å varme opp vann på, ikke minst fordi den er vesentlig rimeligere enn vanlig oppvarming. Prinsippene for varmepumper er jo slik at en utnytter energi som finnes i luft, berg, jord eller vann, og deretter føres denne varmen inn i boligen. Og når det gjelder væske-til-vann varmepumpe henter du energien fra jord, fjell, grunnvann eller sjøvann.

Eksempler

Den vanligste varmepumpen i dag henter energi fra luften utenfor huset ditt. Men en væske-til-vann pumpe kan altså hente energi fra:

  • Berg: Bergvarmepumper
  • Jord: Jordvarmepumper
  • Sjø: Sjøvarmepumper
  • Grunnvann: Grunnvannsvarmepumper

Prinsippene selve varmepumpen har er helt lik uansett hvilken type pumpe du velger. Forskjellen ligger i 1) hvordan du henter energi, og 2) hvordan du distribuerer varmen.

Mange fordeler

Det krever mye mer planlegging å skulle installere et komplett vannbårent varmesystem, og investeringen er mye større. Men er det én ting du bør ha i tankene er det at et varmepumpeanlegg med væske-til-vann har en mye lenger levetid enn en vanlig luft-til-luft varmepumpe. Vi snakker om 20 til 25 år, noe som betyr at investeringen blir minimal om du ser på den i et lenger perspektiv. Allerede fra første måned vil du merke besparelsene, vel og merke om du ser bort fra investeringen. Om du tar den med i regnestykket går det noe lenger tid på å gå i pluss, men besparelsene med et vann-anlegg kan komme opp i 80% av dine nåværende kostnader. Så at det er penger å hente er det ingen tvil om.